Utleige av lokale i Trivselshagen kulturhus

Vedteke av kommunestyret 19. desember 2018. Gjeld for 2019.

Prisane er ulike - avhengig av kven som er leigetakar.

Salen har 375 plassar.


Pris 1 i tabellen er for for lokale lag og organisasjonar sine arrangement utan billettinntekter.

Pris 2 i tabellen er for andre arrangement, td kurs og konferansar, private arrangement, teater og konsertar.

Pris 3 er etter avtale, og gjeld konsertar/arrangement med lyd/lys/rigging der Trivselshagen t.d. er medarrangør

Leige av lyd/lys/rigging må avtalast ved kvart høve

 

Lokale                                                

Pris 1                     

Pris 2

Kultursalen m/foaje

4.905,-

9.805,-

Kinosalen

1.530,-

3.050,-

Foaje m/ kafé

1.530,-

3.050,-

Møterom 107

610,-

610-

Møterom 108

610,-

610,-

Videokonferanse

970,-

970,-

Blackbox/dramasal                 

610,-

610,-

Dansesalar

610,-

610,-

 

Rådmannen har fullmakt til å fråvike leigesatsane i samband med spesielle arrangement og til å prøve ut rabattordningar for å auke bruken av anlegget. 

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.

Vi har som mål å gje deg gode opplevingar! 


Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Kontakt oss