Utleige av lokale i Trivselshagen kulturhus

Prisane gjeld frå 1. januar 2024.

Prisane er ulike - avhengig av kven som er leigetakar.

Kultursalen har 375 plassar.


Pris 1 i tabellen er for for lokale lag og organisasjonar sine arrangement utan billettinntekter.

Pris 2 i tabellen er for andre arrangement, td kurs og konferansar, private arrangement, teater og konsertar.

Pris 3 er etter avtale, og gjeld konsertar/arrangement med lyd/lys/rigging mm.

Leige av personell til lyd/lys/rigging må avtalast ved kvart høve  

LokalePris 1             Pris 2
Kultursalen m/foaje     6 500,-13 000,-
Kinosal/dramasal2 200,-3 800,-
Foaje m/ kafé2 200,-3 800,-

 

LokaleTimepris             Dagpris over 4 t
Dansesal    290,-1 160,-
Videokonferanserom      290,-1 160,-
Møterom 107 og 108   250,-1 000,-

 

Kommunedirektøren har fullmakt til å fråvike leigesatsane i samband med spesielle arrangement og til å prøve ut rabattordningar for å auke bruken av anlegget. 

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.  Vi har som mål å gje deg gode opplevingar!   

Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Tilgjengelighetserklæring

Kontakt oss