Parkering

Ved arrangement i Trivselshagen er det fleire plassar inne enn ute. Ta hensyn og tenk at uttrykningskøyretøy skal få plass forbi nettopp din bil.

I tillegg til oppmerka plassar kan ein nytte parkering ved Stilstova og i sentrum.

 

Publisert av Siv Kvalsvik Haugen. Sist endra 27.03.2017

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.

Vi har som mål å gje deg gode opplevingar! 


Trivselshagen i sosiale medier

Kontakt oss