Parkering

Ved arrangement i Trivselshagen er det fleire plassar inne enn ute. Ta hensyn og tenk at uttrykningskøyretøy skal få plass forbi nettopp din bil.

I tillegg til oppmerka plassar kan ein nytte parkering ved Stilstova og i sentrum.

 

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.

Vi har som mål å gje deg gode opplevingar! 


Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Kontakt oss