Parkering

Ved arrangement i Trivselshagen er det fleire plassar inne enn ute. 

I tillegg til oppmerka plassar kan ein nytte parkering ved Stilstova og i sentrum. Det er eit godt tips å parkere ved idrettsdelen av Trivselshagen, der er det ofte rikeleg med parkeringsplassar.

 Ta hensyn og tenk at uttrykningskøyretøy skal kunne kome seg forbi nettopp din bil.

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.  Vi har som mål å gje deg gode opplevingar!   

Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Tilgjengelighetserklæring

Kontakt oss