Billettinformasjon

Billetter til kino og kulturforestillingar kan du kjøpe her på heimesida vår, på Trivselshagen si Facebookside, via eBillett på mobil, i kafeen i Trivselshagen eller på Servicetorget på Heradshuset.

Det er viktig å forsikre seg om at ein har valgt riktige billettar før ein betalar billetten. Ta alltid vare på billetten din, den er eit verdipapir.

Kjøp billettar

Gå til eBillett - og kjøp billett elektronisk

Har du mista billetten din? eller kjøpt feil?

Har du kjøpt feil plassar eller til feil forestilling, - send ein e-post til support@ebillett.no så får vi retta opp i det.

Mista billett?

Fortvil ikkje om du har mista billetten din! Så lenge vi har registrert kven som har kjøpt den med namn og telefonnummer, så finn vi ut av det. Vi anbefalar deg å kontakte oss så fort som mogleg når du oppdagar tapet, så skriv vi ut en kopibillett.

Kan eg resevere billettar?

Du kan reservere billettar ved å ringe 57 88 38 00 (Servicetorget på heradshuset) mellom kl 08-15 mandag til fredag.  og det er 3 dagar hente/betalingsfrist frå reservasjonsdato.

Reserverar du til dagens forestilling må du hente og betale billettane innan ein halv time før filmen/arrangementet.

Rullestol/handikapplassar

Kultursalen i Trivselshagen har eigne merka plassar. Desse er plassert på bakerste rad i Kultursalen - slik at ein unngår trapper og kan ankomme via flatt golv ved hovudinngang. 

Billettar kan ikkje kjøpast på nettet men ved direkte kjøp i kafeen i Trivselshagen, eller ved Servicetorget på heradshuset, evt reservering

Følgjekort/ledsagerbevis

Kulturhuset Trivselshagen aksepterer følgjekort/ledsagerbevis.

Hvis du har følgjekort, tilbyr vi fribillett til din følgjeperson. Følgjekortet må visast fram ved kjøp av billettar. Desse billettane kan kun kjøpast i kafeen i Trivselshagen eller på Servicetorget, og kan reserverast over telefon.

Ordninga med følgjekort gjeld for alle arrangement i Trivselshagen. 

Rabattar

På nokre arrangement er det berre ordinær billett. Andre har også barnebillett, medan det også finst arrangement med rabattar for honnør, student, medlem i ulike organisasjonar osv.

Informasjon om dette står i omtalen av arrangementet og når ein kjøper billett på nettet. Riksteatret er blant dei som har fleire ulike rabattar.

Pass på at du får riktig rabatt på billetten når du kjøper den.
Husk å ta med rabattbeviset ditt på forestillinga, det kan bli sjekka ved inngangen til salen. Det er kunden sjølv som er ansvarleg for å sjekke kva rabattar som er gjeldande til dei ulike arrangementa. Enkelte rabattbillettar kan kun kjøpast i skranke (til dømes følgjekort). Ta kontakt om du er i tvil! 

Billettavgift

Billettavgifta er inkludert i oppgitt pris. 

Refundere billett?

Kjøpte billettar vert ikkje refundert

Kredittsalg

Kredittsal må avtalast på førehand!

Større grupper, bedrifter osv kan få tilsendt faktura på billettane.

Kontakt  ola.tarjei.kroken@gloppen.kommune.no for å gjere avtale.

 

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.  Vi har som mål å gje deg gode opplevingar!   

Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Tilgjengelighetserklæring

Kontakt oss