Billettinformasjon

Billetter til kino og kulturforestillingar kan du kjøpe her på heimesida vår, på Trivselshagen si Facebookside, via eBillett på mobil, i kafeen i Trivselshagen eller på Servicetorget på Heradshuset.

Du kan reservere billettar ved å ringe 57 88 38 00 mellom kl. 08:00 og kl. 15:45 mandag til fredag, og det er 3 dagar hente/betalingsfrist frå reservasjonsdato. Reserverar du til dagens forestilling må du hente og betale billettane innan ein halv time før filmen/arrangementet.

Kredittsalg må avtalast på forhånd.

Har du kjøpt feil plassar eller til feil forestilling, - send ein e-post til support@ebillett.no så får vi retta opp i det.

GENERELL BILLETTINFORMASJON:
Kjøpte billetter vert ikkje refunderert. 
Det er viktig å forsikre seg om at ein har valgt riktige billettar før ein betalar billetten. Ta vare på billetten din, den er eit verdipapir.

Pass på at du får riktig rabatt på billetten når du kjøper den.
Husk å ta med rabattbeviset ditt på forestillinga, det kan bli sjekka ved inngangen til salen. Det er kunden sjølv som er ansvarleg for å sjekke kva rabattar som er gjeldande til dei ulike arrangementa. Enkelte rabattbillettar kan kun kjøpast i skranke (til dømes følgjekort). Ta kontakt om du er i tvil!

Billettavgift:
Billettavgifta er inkludert i oppgitt pris.

Følgjekort:
Hvis du har følgjekort, tilbyr vi fribillett til din følgjeperson. Følgjekortet må visast fram ved kjøp av billettar. Desse billettane kan kun kjøpast i kafeen i Trivselshagen eller på Servicetorget, og kan reserverast over telefon. Ordninga med følgjekort gjeld for alle arrangement i Trivselshagen.

Mista billetten?
Fortvil ikkje om du har mista billetten din! Så lenge vi har registrert kven som har kjøpt den med namn og telefonnummer, så finn vi ut av det. Vi anbefalar deg å kontakte oss så fort som mogleg når du oppdagar tapet, så skriv vi ut en kopibillett.

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.  Vi har som mål å gje deg gode opplevingar!   

Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Tilgjengelighetserklæring

Kontakt oss