Klatreveggen i Trivselshallen

Klatreveggen er open: 

Måndag - fredag: kl 16 - 21
Laurdag - søndag: kl 12 - 17   

 

 

 

Den flotte klatreveggen er totalt 15 meter høg, parti med overheng og eit stort antal merka ruter i ulike vansklighetsgrader.

Skal du klatre må du alltid registrere deg i resepsjonen.

Klatreveggen er open for klatring innan opningstidene. For å klatre lyt ein ha brattkort eller ha med seg ein med brattkort. Vi har desverre ikkje utstyr til utleige. Her anbefalar vi å kontakte Gloppen klatreklubb.Følg dei gjerne på facebook for å bli oppdatert på klatrekveldar m.m.

Gloppen Klatreklubb på facebook

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.  Vi har som mål å gje deg gode opplevingar!   

Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Tilgjengelighetserklæring

Kontakt oss