Klatreveggen i Trivselshallen

NB! Sjå reserverte tidspunkt i klatreveggen

 

Vil du klatre? Registrer deg i resepsjonen. 

Klatreveggen i Trivselshallen er totalt 15 meter høg, med eit utfordrande parti med overheng og eit stort antall merka ruter i ulike vanskelighetsgrader. Vi har 2 autobelay (sikring) slik at ein har moglegheit for sjølvsikring om ein ynskjer å klatre aleine. 

For å klatre lyt ein ha brattkort, eller ha med seg ein med brattkort. Det er eit krav om at den som sikrar har brattkort. 

Leige utstyr?

Per dags dato har vi dessverre ikkje klatreutstyr til leige i Trivselshagen bad og idrett.  Vi anbefaler derfor å kontakte Nordfjord klatreklubb, som har ei eiga utstyrskasse ståande i hallen. 

Reserverte tidspunkt i klatrevegg: 

 

FAST: Måndagar kl. 19-21 er veggen i bruk av open skule ved Firda vgs (utgår i sommarferie veke 26-33) 

24. juni: Heile klatreveggen er booka kl. 10.00-15.00 

 

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.  Vi har som mål å gje deg gode opplevingar!   

Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Tilgjengelighetserklæring

Kontakt oss