Klatreveggen i Trivselshallen

Den flotte klatreveggen i Trivselshallen er totalt 15 meter høg, den parti med overheng og eit stort antal merka ruter i ulike vansklighetsgrader. Vi har 2 autobelay (sikring). For å klatre lyt ein ha brattkort,  eller ha med seg ein med brattkort.

Vil du klatre? Registrer deg i resepsjonen.

Leige utstyr?

Vi har desverre ikkje klatreutstyr til utleige.  Her anbefalar vi å kontakte Nordfjord klatreklubb   som har eiga utstyrskasse ståande i hallen

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.  Vi har som mål å gje deg gode opplevingar!   

Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Tilgjengelighetserklæring

Kontakt oss