Personvern og cookies

Personvernerklæringa handlar om korleis Kulturhuset Trivselshagen samlar inn og brukar informasjon om besøkande på våre nettside. Erklæringa inneheld informasjon du har krav på når det samlast inn opplysninga frå nettstaden vår (personopplysningslova § 19), og generell informasjon om korleis vi behandlar personopplysninga (personopplysningslova § 18, 1.ledd).

Gloppen kommune ved Kulturhuset Trivselshagen er behandlingsansvarleg for verksemda si behandling av personopplysningar. Det er frivillig for dei som besøke nettsidene å oppgje personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykka frå den enkelte, med mindre anna er spesifisert.

Analyse og informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som blir lagra i nettlesaren. Desse vert å nytta til å samle informasjon om brukaren sine bevegelsar på nett, gjenkjenne returnerande brukara og forbetre brukaropplevinga. Du kan sjølv administrere bruken av informasjonskapsler.

Vi anonymisera brukaren si IP-adresse før informasjonen blir lagra, slik at opplysningane som blir samla inn ikkje kan sporast tilbake til deg som enkeltperson. Anonymiseringa skjer ved at vi fjernar det siste leddet i IP-adressen.

Google Analytics
Vi samlar inn og analysera opplysningar om bruk av denne nettstaden ved hjelp av analyseverktøyet Google Analytics. Formålet med dette er å kunne optimalisere og gjere nettstaden meir brukarvennleg. Døme på statistikk som blir samla inn er; kor mange som besøke dei ulike sidene, kor lenge eit besøk varer, kva nettside brukarane kjem frå og kva nettlesar og einingar som blir nytta.

Informasjonen som blir samla inn av Google Analytics blir lagra på Google sine servera i USA. Mottatte opplysningar er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Søk
Vi lagrar informasjon om kva søkeord brukarane nyttar på vår nettstad ved hjelp av Google Analytics. Det er berre søkeordet som blir lagra, og det kan ikkje koblast til andre opplysningar om brukarane, slik som til IP-adresse. Formålet med lagringa er å kunne optimalisere og gjere nettstaden meir brukarvennleg.

Facebook-pixel
Vi nytter Facebook-pixel for å levere, tilpasse og måle effekten av annonse. Dette gjer oss moglegheit til å tilpasse annonseringa for brukarar som tidlegare har besøkt vår nettstad og utført ulike handlingar der.

Gjennom Facebook sin annonseplattform og tilhøyrande informasjonskapsel, blir data registrert om korleis brukara responderer på innlegg, sponsa innhald og annonsering frå oss på vår Facebook-side. Vi nyttar denne dataen til å tilpasse og målrette relevant annonsering.

Informasjonen som blir samla av Facebook blir lagra på deira servera i USA. Mottatte opplysninga blir behandla i henhold til Facebook sine betingelsar og retningslinje for data.

Tilgangslogg
Vår webserver loggar også di IP-adresse i ein kort periode. Brukerens IP-adresse, tidspunkt, nettadresseHTTP status, antall bytes sendt, HTTP referer og HTTP user agent blir logget i 30 dager og blir deretter sletta automatisk. Denne informasjonen blir logga av sikkerhetshensyn og andre driftsmessige forhold. Acos er databehandler for denne loggen.

Nyhetsbrev
Det er mogleg å abonnere på vårt nyhetsbrev gjennom vår samarbeidspartnar DX.  For at vi skal kunne sende deg e-post må du registrere din e-postadresse ved kjøp av billett og gje samtykke til å motta nyhetsbrev, informasjon m.m.. Denne informasjonen blir ikkje delt med andre og blir sletta når vi får beskjed om at du ikkje lenger ynskjer å motta informasjon frå oss.

E-post adressa blir kun lagra hos DX som er databehandler.

Korleis handtere informasjonskapslar i din nettlesar
På nettvett.no kan du lese om korleis du stille inn nettlesaren for å godta/avvise informasjonskapslar, og få tips til sikrare bruk av internett.

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.  Vi har som mål å gje deg gode opplevingar!   

Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Tilgjengelighetserklæring

Kontakt oss