Aldersgrense på kino

I Norge er det Medietilsynet som set aldersgrensene på film som skal visast på kino.

Følgjande aldersgrenser gjeld for filmar som skal visast på kino:


 - A (tillatt for alle)
 - 6 år (alle barn i følge med foresatte)
 - 9 år (barn ned til 6 år i følge med foresatte)
 - 12 år (barn ned til 9 år i følge med foresatte)
 - 15 år (unge ned til 12 år i følge med foresatte)
 - 18 år (absolutt nedre grense)

Aldersgrensene er juridisk bindande og må følgast av kinoane eller andre som viser filmen. Om barnet er i følgje med vaksne, kan barn inntil tre år yngre enn aldersgrensa få bli med. Dette gjeld ikkje 18-årsgrensa, som er absolutt.

 


Barna sin modenheit samsvarar ikkje alltid med den aldersgrensa Medietilsynet har sett. Vaksne kan difor ha med seg barn som er inntil 3 år yngre enn aldersgrensa på kino. Dette kallar vi ledsagarprinsippet. Hensikta med dette prinsippet er å gje foreldre mulighet til å avgjere og vurdere om ein film vil være til skade for sine barn eller ikkje.


Det å ta med seg barn under aldersgrensa er altså ei avgjerd foreldre/foresatte sjølv tek på bakgrunn av kjennskap til eigne barn sin modenhet og tålegrense.

Les meir om aldersgrensene på Medietilsynet.no

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.  Vi har som mål å gje deg gode opplevingar!   

Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Tilgjengelighetserklæring

Kontakt oss