Go'bit på kinoen

Go'bit på kinoen er filmar som vi meinar har ein ekstra kvalitet og som vi derfor vil anbefale litt ekstra.

Dette er gjerne filmar som ikkje er så kjende i den "komersielle" marknaden, men som enten fortel ei sterk historie eller er rett og slett ein gjennomført flott film. Filmane eignar seg best på kino og har som regel ikkje engelsk språk.

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.  Vi har som mål å gje deg gode opplevingar!   

Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Tilgjengelighetserklæring

Kontakt oss