Trivselshallen

Trivselshagen bad og idrett er eit stort og moderne idrettsanlegg med god kapasitet for aktivitet. Nede i Trivselshallen har vi tre handballbaner, som kan delast med skillevegg både mellom banene, og på kvar handballflate. I tillegg til at banene legg godt til rette for ballaktivitet, leik og trening, har ein mulighet til å vere aktiv i idrettsanlegget sin klatreveggen, kastsirkel og sprintbane. 

Når du går inn i Trivselshallen vil du raskt få auge på vår 15m høge klatrevegg, som ligg rett ved sidan av anlegget sin kastsirkel. I enden av handballbanene har vi ei sprintbane med godt dekke, som i tillegg har ei innebygd lengdegrop i eine delen av bana.

I 2. etasje finn du Firdahallen, som har idrettsanlegget si fjerde handballbane. Store delar av året er halve Firdahallen tilrettelagt for turn, og det ligg turnutstyr utover handballbana. I enden av Firdahallen ligg turnhallen, som blant anna har skomgrop, trampoline og tumbling. 

 

I Trivselshallen er mulighetane mange, så ta turen innom oss!

Klikk her for å sjå våre opningstider

 

Vi har god kapasitet på våre handballflater på spesifikke tidspunkt i både vekedagar og helger, så det er mogleg å leige seg inn om ein ønsker seg ei enkel økt/faste økter i lag med vennegjengen, familien eller organisasjonen sin. 

Kva finn du i Trivselshallen? 

4 handballbaner

Klatrevegg

Kastsirkel

Lengdegrop

Sprintbane

Turnhall 

Klikk her for å sjå prisar for leige 

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.  Vi har som mål å gje deg gode opplevingar!   

Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Tilgjengelighetserklæring

Kontakt oss