Kinobillettar - prisar

Prisane gjeld frå 1. januar 2024.

BillettPris
Barn under 15 år100,-
Ungdom/student  (15-18 år)110,-
Vaksne140,-


Kommunedirektøren har fullmakt til å fråvike billettprisane etter avtale med det enkelte filmbyrå og i samband med premierer og spesielle arrangement m m.

Billettprisane er inkludert 12 % mva. 

Vedtak

Prisane vart sist vedteke av kommunestyret 18. desember 2023.

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.  Vi har som mål å gje deg gode opplevingar!   

Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Tilgjengelighetserklæring

Kontakt oss