Kinobillettar - prisar

Billettprisane vart sist endra av kommunestyret den 19. desember 2016, og gjeld frå 1. januar 2017.
Billettprisane er inkludert 10 % moms.
 

Rådmannen har fullmakt til å fråvike billettprisane etter avtale med det enkelte filmbyrå i samband med premierer og spesielle arrangement m m.
 

Framsyningar

Pris

Barn under 15 år 70,-
Ungdom/student (15-18 år) 80,-
Vaksne 18+ 110,-
3D-film:  
Barn under 15 år 90,-
Ungdom (15-18 år) 100,-
Vaksne 18+ 120,-

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.

Vi har som mål å gje deg gode opplevingar! 


Trivselshagen i sosiale medier

Kontakt oss