Kinobillettar - prisar

Prisar som gjeld frå 1. januar 2022.

Billett Pris
Barn under 15 år 90,-
Ungdom/student  (15-18 år) 100,-
Vaksne 130,-
3D-film: Barn 100,-
3D-film: Ungdom /student (15-18 år) 115,-
3D-film: Vaksne 140,-


Rådmannen har fullmakt til å fråvike billettprisane etter avtale med det enkelte filmbyrå i samband med premierer og spesielle arrangement m m.

Billettprisane er inkludert 12 % mva. 

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.

Vi har som mål å gje deg gode opplevingar! 


Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Kontakt oss