Prisar i Trivselshagen Bad og idrett

 Prisane er fastsette av kommunestyret den 19. desember 2016, og gjeld for 2017.

 

Badeanlegget + treningssenteret

 
  Enkelbill 12 klipp 1/2 årskort Årskort
Barn (tom 15 år) 65,- 615,- 1.540,- 2.360,-
Vaksen 105,- 1.025,- 2.055,- 3.080,-
Student/honnør 85,- 820,- 1.850,- 2.570,-
Honnør familie (2 pers)       4.110,-
Familie m/ 2 barn* 225,-   3.595,- 5.135,-

 

*Ekstrabarn (utover to): + kr 515,- pr barn. Gjeld for årskort/halvårskort.


Treningssenteret*

 
  Enkelbill 1/2 årskort Årskort
Vaksen 75,- 1.645,- 2.465,-
Student/honnør   1.385,- 2.155,-
Honnør familie (2 pers)     3.595,-


* Tilgang til treningssenteret er inkludert i billettprisane for badeanlegget.
Aldersgrenser for treningsanlegget er 16 år.

 

Klatrevegg

 
  Enkelbill Årskort
Barn under 13, i følge med voksen Gratis Gratis
Vaksen 105,- 2.570,-
Student/honnør 75,- 2.155,-Trivselskort: Badeanlegg, treningssenter og klatrevegg 

 
  Dagpass 1/2 årskort Årskort
Barn (tom 15 år) 105,- 2.054,- 3.080,-
Vaksen 155,- 3.080,- 4.110,-
Honnør/student 125,- 2.570,- 3.595,-
Familie m/ 2 barn* 310,- 5.135,- 7.505,-
Sommarkort for studentar**     1.025,-


*Ekstrabarn utover 2: + 770,- pr barn
**Gjeld for to månadar

 

Prisar ved bruk av hallane:
Trening - per time Arrangement/turneringar - per dag  
Enkelt hall (handball) - 205,-  2.055,-  
Heil hall (storhall) - 615,- 10.270,-  
Friidrett/kast - 155,- 1.540,-  
Turnhall - 205,- 2.055,-  
Badmintonbane - 205,- 2.055,-  

 

---

Depositum for armband:
kr 100,- (gjeld ikkje for enkeltbillettar og klippekort). 

Rådmannen har fullmakt til å fastsette leigetakstar for badeanlegget i samband med spesielle arrangement. 

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.

Vi har som mål å gje deg gode opplevingar! 


Trivselshagen i sosiale medier

Kontakt oss