Prisar i Trivselshagen Bad og idrett

 Prisane er fastsette av kommunestyret 13. desember 2021, og gjeld for 2022.

 

Badeanlegget + treningssenteret

Badeanlegget
Billetttype Enkelbill 12 klipp 1/2 årskort Årskort
Barn (tom 15 år) 80,- 720,- 1755,- 2690,-
Vaksen 135,- 1350,- 2340,- 3510,-
Student/honnør 105,- 930,- 2040,- 2835,-
Honnør familie (2 pers) 4685,-
Familie m/ 2 barn* 295,- 4095,- 5855,-

*Ekstrabarn (utover to): + kr 583,- pr barn. Gjeld for årskort/halvårskort. Tilgang til treningssenteret er inkludert i billettprisane for badeanlegget.


Treningssenteret*

Treningssenteret
Billett Enkelbill 1/2 årskort Årskort
Vaksen 95,- 1810,- 2810,-
Student/honnør 70,- 1570,- 2455,-
Honnør familie (2 pers) 4095,-

* Tilgang til treningssenteret er inkludert i billettprisane for badeanlegget.
Aldersgrensa for å bruke treningssenteret er 16 år.

 

Klatrevegg

Klatrevegg
Billett Enkelbill Halvårskort Årskort
Barn u 13 år ( i fylgje med vaksen) Gratis Gratis Gratis
Barn 13 - 16 år 70,- 1 150,- 1 860,-
Vaksen 130,- 1 750,- 2925,-
Student/honnør 95,- 1 550,- 2455,-


Trivselskort - tilgang til alt:
Badeanlegg, treningssenter og klatrevegg 

Trivselskort - tilgang til alt
Billett Dagpass 1/2 årskort Årskort
Barn (tom 15 år) 130,- 2340,- 3510,-
Vaksen 185,- 3510,- 4685,-
Honnør/student 150,- 2925,- 4095,-
Familie m/2 barn * 365,- 5855,- 8780,-
Sommarkort for studentar** 1130,-

*Ekstrabarn utover 2: + 2 880,- pr barn (gjeld årskort)
**Gjeld for to månadar

Prisar ved bruk av hallane (Dette gjeld faste leigeavtalar)

Prisar for bruk av hallane
Leige av Trening pr time Arrangement/turneringar pr dag
Enkelt hall (handball) 245,- 2455,-
Heil hall (storhall) 730,- 12 285,-
Friidrett/kast 185,- 1845,-
Turnhall 245,- 2455,-
Badmintonbane 245,- 2455,-
Klatrevegg Etter avtale


Det vil bli mulig med drop-in på timar som er ledige. Desse vil ha eit påslag på 25%

Depositum for armband

kr 100,- (gjeld ikkje for enkeltbillettar og klippekort). 

Kommunedirektøren har fullmakt til å fastsette leigetakstar for badeanlegget i samband med spesielle arrangement. 

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.

Vi har som mål å gje deg gode opplevingar! 


Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Kontakt oss