Prisar i Trivselshagen Bad og idrett

 Prisane er fastsette av kommunestyret 19. desember 2018, og gjeld for 2019.

 

Badeanlegget + treningssenteret

Billetttype Enkelbill 12 klipp 1/2 årskort Årskort
Barn (tom 15 år) 70,- 655,- 1635,- 2505,-
Vaksen 115,- 1085,- 2180,- 3265,-
Student/honnør 95,- 870,- 1960,- 2725,-
Honnør familie (2 pers) 4360,-
Familie m/ 2 barn* 235,- 3815,- 5450,-

*Ekstrabarn (utover to): + kr 545,- pr barn. Gjeld for årskort/halvårskort.


Treningssenteret*

  Enkelbill 1/2 årskort Årskort
Vaksen 80,- 1.745,- 2.615,-
Student/honnør 60,- 1.465,- 2.285,-
Honnør familie (2 pers)     3.815,-


* Tilgang til treningssenteret er inkludert i billettprisane for badeanlegget.
Aldersgrenser for treningsanlegget er 16 år.

 

Klatrevegg

  Enkelbill Årskort
Barn under 13, i følge med voksen Gratis Gratis
Vaksen 115,- 2.725,-
Student/honnør 80,- 2.285,-Trivselskort: Badeanlegg, treningssenter og klatrevegg 

  Dagpass 1/2 årskort Årskort
Barn (tom 15 år) 115,- 2.180,- 3.265,-
Vaksen 165,- 3.265,- 4.360,-
Honnør/student 135,- 2.725,- 3.815,-
Familie m/ 2 barn* 330,- 5.450,- 8.175,-
Sommarkort for studentar**     1.085,-


*Ekstrabarn utover 2: + 820,- pr barn
**Gjeld for to månadar

Prisar ved bruk av hallane (Dette gjeld faste leigeavtalar)

Trening - per time Arrangement/turneringar - per dag  
Enkelt hall (handball) - 215,-  2.180,-  
Heil hall (storhall) - 654,- 10.900,-  
Friidrett/kast - 165,- 1.635,-  
Turnhall - 215,- 2.180,-  
Badmintonbane - 215,- 2.180,-  

NB! Drop-in timar vil ha eit påslag på 25%

---

Depositum for armband:
kr 100,- (gjeld ikkje for enkeltbillettar og klippekort). 

Rådmannen har fullmakt til å fastsette leigetakstar for badeanlegget i samband med spesielle arrangement. 

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.

Vi har som mål å gje deg gode opplevingar! 


Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Kontakt oss