Prisar i Trivselshagen Bad og idrett

 Prisane er fastsette av kommunestyret 18. desember 2023, og gjeld for 2024.

Badeanlegget + treningssenteret

Badeanlegget
Billetttype Enkelbill 12 klipp 1/2 årskort Årskort
Barn (tom 15 år) 90 790 1 930 2 940
Vaksen 150 1 470 2 560 3 840
Student/honnør 120 1 020 2 240 3 100
Familie m/ 2 barn* 330 4 480 6 400

*Ekstrabarn (utover to): + kr 320/630,- pr barn. Gjeld for årskort/halvårskort.  Det gis 10% rabatt for familie med 1 barn og 20% rabatt for familie med 1 vaksen.  Tilgang til treningssenteret er inkludert i billettprisane for badeanlegget.


Treningssenteret*

Treningssenteret
Billett Enkelbill 1/2 årskort Årskort
Vaksen 110 1 980 3 070
Student/honnør 80 1 720 2 680

* Tilgang til treningssenteret er inkludert i billettprisane for badeanlegget.
Aldersgrensa for å bruke treningssenteret er 16 år.

 

Klatrevegg

Klatrevegg
Billett Enkelbill 1/2 årskort Årskort
Barn t.o.m 15 år 80 1 260 2 030
Vaksen 150 1 920 3 200
Student/honnør 110 1 690 2 680


Trivselskort - tilgang til alt:
Badeanlegg, treningssenter, bruk av ledig hallflate og klatrevegg 

Trivselskort - tilgang til alt
Billett Enkeltbillet 1/2 årskort Årskort
Barn (tom 15 år) 150 2 460 3 690
Vaksen 200 3 690 4 920
Honnør/student 170 3 080 4 300
Familie m/2 barn * 390 6 150 9 220
Sommarkort for studentar** 1 230

*Ekstrabarn utover 2: + 480/950  pr barn (gjeld halvtårskort/ årskort)
**Gjeld for to månadar

Depositum for armband

kr 100,- (gjeld ikkje for enkeltbillettar og klippekort). 

Kommunedirektøren har fullmakt til å fastsette leigetakstar for badeanlegget i samband med spesielle arrangement. 

Prisar ved bruk av hallane (Dette gjeld faste leigetakarar)

Prisar for bruk av hallane
Leige av Trening pr time Arrangement/turneringar pr dag
Enkelthall (handball) 270 2 700
Halv bane/badminton 140 1 350
Heil hall (Storhall) 800 13 430
Friidrett/kast 205 2 000
Turnhall 270 2 700
Klatrevegg 270 3 000

 

Drop-in  - når det er ledig kapasitet 

Prisar Drop-in timar Trivselshallen
Leige av Pris pr time Arrangment/turnering pr dag
Enkelthall (handball) 340 3 370
Halv bane/Badminton 175 1 700
Heil hall (storhall) 1000 16 800
Friidrett/kast 260 2 500
Turnhall 340 3 370
Klatrevegg 340 3 370

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.  Vi har som mål å gje deg gode opplevingar!   

Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Tilgjengelighetserklæring

Kontakt oss