Gode opplevingar er gode gåver! 

Kino og kulturhus

Ynsker du å kjøpe gåvekort som kan nyttast til kino og/eller kultur kan du ordne alt det praktiske sjølv, du legg inn valfritt beløp og betalar direkte. Kjøp e-gåvekort her

Alternativt kan gåvekort til kultur og kino også kjøpast i Trivselshagen sin kafè eller i servicetorget på heradshuset.

Bad og idrett

Ynskjer du å kjøpe gåvekort som kan brukast i Trivselshagen bad og idrett må dette kjøpast direkte i resepsjonen. 

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.  Vi har som mål å gje deg gode opplevingar!   

Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Tilgjengelighetserklæring

Kontakt oss