Filter

Søk

  • Folk flest

    Kultursalen i Trivselshagen

    16.08.2024, 19.30 - 21.00

  • Mari Boine

    Kultursalen i Trivselshagen

    27.09.2024, 20.00 - 21.30

Legg til hendinga i din kalender

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.  Vi har som mål å gje deg gode opplevingar!   

Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Tilgjengelighetserklæring

Kontakt oss