Utleige av lokale i Trivselshagen kulturhus

Vedteke av kommunestyret 18. desember 2018. Gjeld for 2020

Prisane er ulike - avhengig av kven som er leigetakar.

Salen har 375 plassar.


Pris 1 i tabellen er for for lokale lag og organisasjonar sine arrangement utan billettinntekter.

Pris 2 i tabellen er for andre arrangement, td kurs og konferansar, private arrangement, teater og konsertar.

Pris 3 er etter avtale, og gjeld konsertar/arrangement med lyd/lys/rigging mm.

Leige av personell til  lyd/lys/rigging må avtalast ved kvart høve

 

Lokale

Pris 1                    

Pris 2

Kultursalen m/foaje

5 060,-

10 120,-

Kinosalen

1 580,-

3 150,-

Foaje m/ kafé

1 580,-

3 150,-

Møterom 107

630,-

630-

Møterom 108

630,-

630,-

Videokonferanse

1000,-

1000,-

Blackbox/dramasal                

630,-

630,-

Dansesalar

630,-

630,-

 

Rådmannen har fullmakt til å fråvike leigesatsane i samband med spesielle arrangement og til å prøve ut rabattordningar for å auke bruken av anlegget. 

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.

Vi har som mål å gje deg gode opplevingar! 


Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Kontakt oss