Kontaktinformasjon bad og idrett

Service og billettsal

908 19 643 (gjeld opningstidene for publikum)

Kontaktperson

Avdelingsleiar Trivselshagen bad og idrett - Maria Kleppe - 948 80 448     

Besøksadresse

Gota 14
6823 Sandane

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.  Vi har som mål å gje deg gode opplevingar!   

Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Tilgjengelighetserklæring

Kontakt oss