Trivselshallen

Stort og moderne idrettsanlegg med:

  • 4 handballbaner
  • Klatrevegg på 15 m med 2 autobelay (sikring)
  • Turnhall
  • Sprintbane
  • Lengdegrop
  • Kastsirkel
Birte Fossheim
Dina Rygg

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.  Vi har som mål å gje deg gode opplevingar!   

Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Tilgjengelighetserklæring

Kontakt oss