Trivselshallen

Opningstider:

Mandag - fredag: 16 - 21 
Laurdag - søndag 12 - 17

 

 

 

 40x60 meter aktivitetsflate   -  Klatrevegg (15 m)  -  Buldrevegg  -  Sprintbane  -  Lengdegrop  -  Kastsirkel  -  Tribune

Trivselshallen, lengdegrop

 

Trivselshallen, sett frå tribuna

 

Merkeplanen over storhallen kan du sjå her: 

 

Storhall - merkeplan golv

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.  Vi har som mål å gje deg gode opplevingar!   

Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Tilgjengelighetserklæring

Kontakt oss