Kinobillettar - prisar

Prisane gjeld frå 1. januar 2023.

Billett Pris
Barn under 15 år 90,-
Ungdom/student  (15-18 år) 100,-
Vaksne 130,-
3D-film: Barn 100,-
3D-film: Ungdom /student (15-18 år) 115,-
3D-film: Vaksne 140,-


Kommunedirektøren har fullmakt til å fråvike billettprisane etter avtale med det enkelte filmbyrå i samband med premierer og spesielle arrangement m m.

Billettprisane er inkludert 12 % mva. 

Prisane vart sist vedteke av kommunestyret 13. desember 2022.

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.  Vi har som mål å gje deg gode opplevingar!   

Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Tilgjengelighetserklæring

Kontakt oss