Parkering

Ved arrangement i Trivselshagen er det fleire plassar inne enn ute. Ta hensyn og tenk at uttrykningskøyretøy skal få plass forbi nettopp din bil.

I tillegg til oppmerka plassar kan ein nytte parkering ved Stilstova og i sentrum. Det er eit godt tips å parkere ved idrettsdelen av Trivselshagen, der er det ofte rikeleg med parkeringsplassar.

 

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.  Vi har som mål å gje deg gode opplevingar!   

Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Tilgjengelighetserklæring

Kontakt oss