Reserverte tider i basseng

På gitte tidspunkt i løpet av ei veke vil delar av bassenget vere reservert for ulike brukargrupper: 

 

MÅNDAG: 

STENGT

 

TIRSDAG: 

kl. 06:30 - 08:00: Morgonbading for alle med forhandskjøpt billett, årskort, halvårskort og klippekort. 

kl. 18:30-19:30  hovudbasseng: 2 baner i hovudbasseng reservert til STIL symjegruppe

Kl. 20:00-21:00: Roleg time

Under “roleg time” vil stupedel vere steng og leikar rydda inn. Vi legg til rette for roleg stemning i bassengområdet og oppfordrar våre kundar om å gjer det same :) 

 

ONSDAG:

kl. 19:30 - 21:00 Hovudbasseng: Symjetrening for alle i hovudbasseng (stupedel og leik i hovudbasseng stengt)

kl. 19:30-20:30 Terapibasseng: Basseng reservert for privat trening 

 

TORSDAG:

kl. 16:00 - 17:00 Terapibasseng: Terapibasseng reservert for frisklivssentral

kl. 16:30-19:00 Hovudbasseng: To til tre baner reservert for STIL symjegruppe

 

FREDAG: 

kl. 06:30-08:00: Morgonbading for alle med forhandskjøpt billett, årskort, halvårskort og klippekort. 

kl. 11:00 - 12:00 Terapibasseng: Babybading 

Kl. 20:00-21:00: Roleg time 

Under “roleg time” vil stupedel vere steng og leikar rydda inn. Vi legg til rette for roleg stemning i bassengområdet og oppfordrar våre kundar om å gjer det same :) 

 

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.  Vi har som mål å gje deg gode opplevingar!   

Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Tilgjengelighetserklæring

Kontakt oss