Trivselsbadet

Edvin-Andrè Hugvik

Ordinære opningstider (føl skuleåret)

Tysdag - fredag kl 16 - 21
Laurdag - søndag kl 12 - 17

Dei ordinære opningstider føl i hovudsak skuleruta, i feriar kan det vere andre opningstider og desse vert opplyst fortløpande.

Stengde dagar i mai:

Måndag 1. mai
Onsdag 17. mai og torsdag 18. mai
Søndag 28. mai og måndag 29. mai 

Ta deg ein tur  -  her kan du: 

- slappe av i boblebassenget
- ta tida på turen i sklia
- svømme lange økter i 25 meter-bassenget (28 grader)
- hoppe frå 3 meteren
- svømme i det varme velværebassenget (34 grader)
- la dei minste kose seg i barnebasseng med bobler, lys og minisklie (34 grader)
- ta svalestup frå stupebrettet
- bli gjennomvarm i badstua
- kjøpe vafler, pizza eller anna som fristar i kaféen
- ta deg ei treningsøkt på treningsrommet 


Morgonbading  

(gjeld ikkje når vi har sommar-opningstid)
tysdagar og fredagar: kl 06.30 - 08.00 (kun for dei med årskort, halvtårskort og klippekort) 

Delar av bassenget er reservert: 

(gjeld ikkje når vi har sommar-opningstid)
Onsdagar kl 19.30-21: hovudbasseng: trim for alle (stupedel stengt)

Torsdagar  fom 20.11.22-30.06.23  kl.17.00-19.00: 2 baner reservert trening STIL symjegruppe.
Torsdagar kl 16.00-17.00 er delar/heile terapibassenget reservert for bassengtrening
Fredagar kl 11.00-12.00:  Babybading i terapibasseng (Voksen må ha halv/heilårskort eller klippekort)
 

Reglar i symjehallen  (klikk for meir info)
 

Årskort for familie

Trivselsbadet samarbeider med Breimsbygda skisenter. Har du familieårskort i Trivselsbadet får du gratis kveldskøyring i skianlegget ein valfri vekedag (mån-fred). Sjå meir om tilbodet her

Kontaktinfo

Trivselshagen bad og idrett -  service/billettsalg: 908 19 643 (gjeld i opningstida)
Kultursjef - Birte Fossheim - 92 47 72 48       

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.  Vi har som mål å gje deg gode opplevingar!   

Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Tilgjengelighetserklæring

Kontakt oss