Opningstider

Biblioteket på Sandane (Trivselshagen):

1. sept. - 14. mai
Mandag 10-15
Tysdag  10-18
Onsdag 10-18
Torsdag 10-18
Fredag   10-15
Laurdag 11-14

Vinterferien & haustferien:
Mandag 10-15
Tysdag  10-15
Onsdag 10-15
Torsdag 10-15
Fredag   10-15
Laurdag 11-14

Påska:
"Palmelaurdag" 11-14
Mandag 10-15
Tysdag 10-15
(stengt resten av påska)

Sommartid 15. mai - 1. september:
Mandag  10-17
Tysdag   10-15
Onsdag  10-15
Torsdag 10-15
Fredag   10-15 

Biblioteket på Byrkjelo:

Måndag 12-18
Torsdag 12-18

Biblioteket i Hyen er midlertidig stengt: 

Vert opna att når "nye Hyen skule" står klar

NB! Biblioteka på Byrkjelo og i Hyen er stengde i skuleferiane.

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.

Vi har som mål å gje deg gode opplevingar! 


Trivselshagen i sosiale medier

Personvern 

Kontakt oss