Kontakt Gloppen folkebibliotek

Sandane (Trivselshagen):
Tlf 400 33 721 / E-post: bibliotek@gloppen.kommune.no

Byrkjelo:
Tlf 400 35 770 / E-post: bibliotek.byrkjelo@gloppen.kommune.no

Hyen:
Tlf 400 35 538 / E-post: bibliotek.hyen@gloppen.kommune.no

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.

Vi har som mål å gje deg gode opplevingar! 


Trivselshagen i sosiale medier

Kontakt oss