Kontakt Gloppen folkebibliotek

Sandane (Trivselshagen):
Tlf 400 33 721 / E-post: bibliotek@gloppen.kommune.no

Byrkjelo:
Tlf 400 35 770 / E-post: bibliotek.byrkjelo@gloppen.kommune.no

Hyen: 
Biblioteket i Hyen er midlertidig stengt. Opnar att når "Nye Hyen skule" står klar.

 

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.

Vi har som mål å gje deg gode opplevingar! 


Trivselshagen i sosiale medier

Kontakt oss